define('ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS', true);

Greencore

gjør det enkelt å komme i gang med sertifisering

 

Veien til miljøsertifisering

Greencore har godkjent Miljøfyrtårn-konsulent, som guider og rettleder fra oppstart til sertifisering. Vi gjennomfører veiledning tilpasset din virksomhet og bransje. 
 
Veien fram til sertifisering kan ta to til seks måneder, avhengig av din bransje og hvor mange av kritieriene som er oppfylt ved oppstart. 
 
Greencore lover en god og helhetlig oppfølging. Vi sørger for at dere er best mulig forberedt til møtet med sertifisøren. Selve Miljøfyrtårn-sertifikatet utdeles når virksomheten er godkjent som Miljøfyrtårn.  

Greencore tilbyr også tjenester knyttet til den årlige klima- og miljørapporteringen.

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Kontakt gjerne Greencore om dere ønsker rettledning.

FNs bærekraftsmål nr. 13

I 2015 presenterte FN sine 17 Bærekraftsmål, der nummer 13 er å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem».
Mål 13 er det målet Greencore mener er relevant for alle virksomheter, uavhengig av størrelse. Dette målet bør inngå i  alle virksomheter sin handlingsplan for fremtiden.

Start din grønne reise i dag